DSC_3630.jpg Tomb of Senbi son of Ukh-hotpThumbnailsTomb of Senbi son of Ukh-hotpTomb of Senbi son of Ukh-hotpThumbnailsTomb of Senbi son of Ukh-hotpTomb of Senbi son of Ukh-hotpThumbnailsTomb of Senbi son of Ukh-hotpTomb of Senbi son of Ukh-hotpThumbnailsTomb of Senbi son of Ukh-hotpTomb of Senbi son of Ukh-hotpThumbnailsTomb of Senbi son of Ukh-hotpTomb of Senbi son of Ukh-hotpThumbnailsTomb of Senbi son of Ukh-hotpTomb of Senbi son of Ukh-hotpThumbnailsTomb of Senbi son of Ukh-hotp
Tomb of Senbi son of Ukh-hotp
Tomb B1, of Senbi son of Ukh-hotp.

Middle Kingdom, 12th Dynasty, reign of Amenemhat I, c. 1991-1962 BCE.